JAVNI POZIV

za predlaganje dodjele javnih priznanja Općine Smokvica.

više na linku.