SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

Obavijest korisnicima vode iz javnog vodovoda sa područja Smokvice i Brna


Voda iz javnog vodovoda je zdravstveno ispravna i udovoljava svim traženim parametrima pravilnika o vodi  za ljudsku potrošnju te se može koristiti  u  sve  svrhe  u  neograničenim količinama.
Zahvaljujemo na suradnji
                                                                                                      

VODOVOD d.o.o. Blato