SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

 

MUZEJ ZLATA I SREBRA SMOKVICE

 

Predmet nabave je izvođenje radova Građevinski i obrtnički radovi - Muzej zlato i srebro Smokvice:

  • građevinski radovi
  • obrtnički radovi
  • vodovod i kanalizacija
  • električne instalacije
  • klimatizacija
  • zaštita objekta od provale

Predmet nabave je detaljno opisan u obrascu Troškovnik.

Dokumenti:

     DOKUMENTACIJA O NABAVI

     TROŠKOVNIK

     ESPD OBRAZAC

Knjige sa projektima:

(Projekt se sastoji od 8 knjiga. Iste su dostupne za preuzimanje u ZIP formatu. Iste je nakon preuzimanja potrebno izdvojiti iz arhive kako bi se pregledale)

     Knjiga 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

     Knjiga 2 - PROJEKT KONSTRUKCIJE

     Knjiga 3 - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

     Knjiga 4 - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

     Knjiga 5 - GEODETSKI PROJEKT

     Knjiga 6 - FIZIKA

     Knjiga 7 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

     Knjiga 8 - ELABORAT ZAŠTITE NA RADU