JAVNI POZIV

za predlaganje javnih priznanja Općine Smokvica

 

Ovime se pozivaju fizičke osobe, pravne osobe, udruge u ostale institucije da mogu podnijeti obrazloženi prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Smokvica, koja će se dodjeliti u prigodi proslave Dana Općine Smokvica i Gospe Kandalore, 2. veljače 2018.godine.

Javna priznanja dodjeljuje Općinsko vijeće za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Smokvica, a poglavito za naročite uspjehe od unapređivanja gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Obrazloženi prijedlozi se dostavljaju Općini Smokvica poštom ili osobno u ured Općine, a najkasnije do 18. siječnja 2018. godine.