A A A

Načelnik Općine Smokvica objavljuje javni

POZIV

ustanovama, udrugama i pojedincima u obrazovanju, kulturi, sportu, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Smokvica u 2022. godini

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 20. prosinca 2022. godine.

Svi oni koji su koristili sredstva Proračuna Općine Smokvica u 2022. godini moraju uz Prijedlog obavezno dostaviti i financijsko izvješće iz kojeg će biti vidljivo u što su utrošena proračunska sredstva. U protivnom neće biti uvršteni u raspored sredstava za 2023. godinu.

POZIV

OBRAZAC PRIJAVNICE