Naziv predmeta nabave: „Nabava komunalne opreme na području Općine Smokvica I. dio”

Procijenjena vrijednost nabave: 26.990,00 kn (bez PDV-a)

 

Naziv predmeta nabave: „Nabava komunalne opreme na području Općine Smokvica II. dio”

Procijenjena vrijednost nabave: 90.645,00 kn (bez PDV-a)