SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

OBAVIJEST

Tijekom turističke sezone, u vremenu od 15. lipnja do 15. rujna 2021., u turističkim naseljima Brna, Istruga, Vinačac i Blaca ZABRANJENO JE:

  • izvođenje svih radova uporabom teških strojeva (buldožer, rovokopač i slično) i teških kamiona.
  • stvaranje bilo kakve buke većeg opsega, bez odobrenja nadležnog tijela Općine Smokvica.
  • na istezalištima za barke u turističkom naselju Brna svako odlaganje plovila kako bi ista bila potpuno slobodna i čista za izvlačenje i puštanje plovila u more.

U navedenom vremenu, u određeno doba dana i na određenim lokalitetima u naseljima Brna, Istruga, Vinačac i Blaca, izvođenje vanjskih radova uporabom mješalice, bušilice, brusilice i ostalih alata koji proizvode buku, IZNIMNO MOŽE, na zamolbu investitora dozvoliti komunalni redar u skladu s Pravilnikom.

A A A

PREZENTACIJA PRORAČUNA ZA 2021.g.

*Proračun za 2021. godinu - OPĆI DIO
*Proračun za 2021. godinu - POSEBNI DIO

*Rebalans proračuna za 2020. - OPĆI DIO
*Rebalans proračuna za 2020. POSEBNI DIO

Prijedlog proračuna za za 2021. godinu - *OPĆI DIO   *POSEBNI DIO

*Financijsko izvješće 1.1.2020. - 31.12.2020.

Izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.2019.-31.12.2019

*OPĆI DIO    *RADNI DIO

* potrebno imati MS Office Excel alat za pregled dokumenata

 _________________________________________________

Financijski izvještaj 31.3.2020.

Prezentacija proračuna za mještane

Proračun za 2020. godinu - OPĆI DIO

Proračun za 2020. godinu - POSEBNI DIO 

I. izmjene i dopune proračuna za 2019. - OPĆI DIO

I. izmjene i dopune proračuna za 2019. - POSEBNI DIO

Prijedlog Odluke o donošenju Proračunalo Općine Smokvica za 2020.g.

OPĆI DIO       POSEBNI DIO 

 

Izvještaj proračuna za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. (datoteka je predložak Office alata Excell, za pregledavanje morate imati instaliran Microsoft Office Excell)

 

Proračun za 2019. godinu - OPĆI DIO

Proračun za 2019. godinu - POSEBNI DIO

Izmjene i dopune Proračuna Općine Smokvica za 2018. g s projekcijama  za 2019. i 2020. godinu

Proračun(ajmo) zajedno 

Proračun za 2018. godinu - OPĆI DIO

Proračun za 2018. godinu - POSEBNI DIO

Izvršenje proračuna 01.01.2018. - 30.06.2018. - Opći dio

Izvršenje proračuna 01.01.2018-30.06.2018. - Posebni dio

Izvršenje proračuna 01.01.2017. - 31.12.2017. - Opći dio

Izvršenje proračuna 01.01.2017-31.12.2017. - Posebni dio

Izmjena proračuna za 2017. godinu - OPĆI DIO

Izmjena proračuna za 2017. godinu - POSEBNI DIO

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu