SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

U sklopu provedbe LAG-ovog projekta „Želim pomagati“, 23. kolovoza 2021. godine započelo je stručno osposobljavanje 31 radnice zaposlene na projektu.

Osposobljavanje za poslove gerontodomaćice provodi se kao posljednja u nizu aktivnosti projekta „Želim pomagati“, a izvoditelj programa osposobljavanja je ustanova za obrazovanje odraslih Učilište Meštar iz Kaštel Novog.

Po završenom osposobljavanju svim radnicama bit će izdana uvjerenja na temelju kojih će stečenu kvalifikaciju moći upisati u radne knjižice.

"Želim pomagati" financira se iz Europskog socijalnog fonda, a provodi ga LAG 5 u partnerstvu s HZZ-om Područni ured u Dubrovniku, Centrom za socijalnu skrb u Korčuli te s općinama Orebić, Smokvica, Blato, Vela Luka i gradom Korčulom.

Provedba projekta traje 30 mjeseci, zaključno do siječnja 2022. godine. Provedba osposobljavanja odvija se uz poštovanje svih epidemioloških mjera te uz operativnu i organizacijsku potporu Grada Korčule i Centra za kulturu, te im ovim putem srdačno zahvaljujemo.

/>