SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

 

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup kioska u vlasništvu Općine Smokvica, dimenzija 360x240 cm, koji se nalazi na javnoj površini, uz županijsku cestu Ž6223.

Zakup se daje na odreženo vrijeme od 15. lipnja 2023. do 15. rujna 2023., uz mogućnost produženja na zahtjev zakupnika. Početnu cijena najma je 150 € mjesečno.

VIŠE NA POVEZNICI