SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PREDMET NABAVE:

"Nabava i ugradnja sprava za dječje igralište Dječjeg vrtića"

Procjenjena vrijednost nabave: 15 500 €

(petnaest tisuća i pet stotina eura)

Evidencijski broj nabave: 2/2023

PRILOZI: