SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

U ponedjeljak, 14. lipnja 2021.g. konstituirano je Općinsko vijeće Općine Smokvica. Svoju dužnost obavljati će sljedeće 4 godine.

Predsjednik općinskog vijeća:
Neven Baničević

Potpredsjednici:
Ivanka Stanojević
Frano Didović

Članovi:
Ljubo Kunjašić

Marinka Maretić

Jerko Stipišić

Lenko Salečić

 

Obavijest općinskih vijećnika o vlasništvu nad udjelima u poslovnom subjektu