A A A

Smokvica je jedno od pet starih naselja na Otoku Korčuli u kojoj je kontinuitet ljudskog življenja neprestan od prapovijesti do danas. Naziv mjesta pogrešno bi bilo vezivati uz mediteransku voćku smokvu, već ime Smokvica potječe iz romanskih jezika i vezuje se za prisutnost vode. Naime nedaleko u polju Siknica nalazimo brojne lokve koje su još u antičko doma dale ime ovom kraju. Iako se naselje sa svojim granicama spominje u Korčulanskom statutu iz 1214. godine, Ilirska Gradina iz drugog tisutljeća p.n.e. te nalazište starohrvatskog groblja nedaleko od današnjeg groblja dokaz su da život na ovim područjima bio mnogo prije.

Tijekom povijesti stanovništvo se neprestano moralo boriti protiv raznih osvajača. Na lokalitetu „Krvava ropa“ vodile su se velike bitke protiv turskih osvajača. S razlogom je stara jezgra mjesta nedaleko od crkve Sv. Mihovila nekad bila dobro utvrđena. Crkva Sv. Mihovila je sagrađena na stijeni s koje se pruža pogled na sve glavne putove do Smokvice. U spomen na bitke i ulogu čuvara Smokvice razvila se Kumpanija, viteški ples sa mačevima koji prikazuje borbu mještana protiv osvajača. Na području Smokvice su se tijekom vremena izmijenile brojne kulture o čemu svjedoče ostaci antičke keramike, starogrča preša za vino, nekadašnje vile rustike, srednjovjekovne crkvice i kaštela korčulanskih plemića. Administrativno se Smokvica nalazila u sastavnom dijelu srednjovjekovne korčulanske komune sa sjedištem u Korčuli sve do 1843. godine kada je postala sastavnim dijelom novoustrojene općine Blato sve do završetka drugog svjetskog rata.

Novim ustrojem 1955. godine Smokvica i susjedna Čara postaju Mjesne zajednice u sustavu Općine Korčula. Smokvica se 1993. godine ponovno osamostaljuje kao Općina i tako djeluje i danas. Općina Smokvica je najviše stanovnika imala nakon prvog svjetskog rata, oko 1400, dok danas ovdje živi 1000 stanovnika. Smokvičani su kroz vijekove bili i ostali poznati kao vrsni poljoprivrednici, veliki vjernici i domoljubi. U Smokvici postoji Osnovna škola sagrađena 1914. godine, dok je redovito školstvo u Smokvici počelo još 1876. godine. Od 1955. godine djeluje i zdravstvena ambulanta, a 2001. godine sagrađena je nova koja pruža osnovnu zdravstvenu zaštitu. Kroz vjekove u Smokvici su glavne djelatnosti bile i ostale vinogradarstvo i maslinarstvo. 1953. godine u Smokvici je sagrađena vinarija koja je započela sa svim fazama proizvodnje i plasiranja vina, a danas u Smokvici postoji nekoliko vinarija koje osim vina, u svojoj ponudi imaju i maslinova ulja, te razne aromatizirane likere i rakije.

Turizam u Smokvici započinje 1907. godine otvaranjem  „konačišta“ i gostionice o čemu svjedoči prva knjiga gostiju, a tadašnji gosti bili su iz Europe uglavnom iz Italije. 1960. godine turizam se polako proširuju na uvalu Brna. Kulturni i društveni život Smokvice obogaćuju mnogobrojne udruge koje nastoje očuvati smokviške običaje i tradiciju. Osim Kumpanije u Smokvici djeluju starinski plesovi, klape, crkveni zbor, pjevanje po starinsku, limena glazba i mnoge druge udruge. Iz Smokvice su mnogi poznati umjetnici, pjesnici, svećenici.... Općina Smokvica osim Smokvice obuhvaća naselja Brna i Vinačac (na južnoj strani otoka) te naselje Blaca (na sjevernoj strani otoka).

Izvor: www.brna.hr