SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

 

ODLUKA

O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

(JEDNOSTAVNA NABAVA)

"UREĐENJE JAVNO ZELENE POVRŠINE NA VELOJ RIVI U BRNI"

 

Naziv predmeta nabave: "UREĐENJE JAVNO ZELENE POVRŠINE NA VELOJ RIVI U BRNI"

Procijenjena vrijednost nabave: 104.365,80 kn (bez PDV-a)

 

TEKST ODLUKE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

OBRASCI