SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

Nabava usluga izrade i pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekta "Fotonaponskog sustava na Školskoj sportskoj dvorani u Smokvici" sukladno zahtjevina na javni natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora".

Procijenjena vrijednost nabave:

70 000 kn

VEZANI DOKUMENTI: