SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u općini Smokvica

 

Javna rasprava se objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti o Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u općini Smokvica. Javni ucid u ovaj Program može se izvršiti u razdoblju:

Od 23. svibnja 2018. godine do 7. lipnja 2018. godine

u Općini Smokvica na adresi Općina Smokvica, Smokvica 80, 20272 Smokvica ili kod izrađivača programa Jaić Consulting d.o.o. na kontakt telefone 043/634-190 ili 099/4370-717.

VEZANI DOKUMENTI: