SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Smokvica dana 8. ožujka 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Smokvica

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto direktora“ na adresu: Turistička zajednica Općine Smokvica, Brna 525, 20272 Smokvica, osobno ili preporučenom, a krajnji rok za dostavu prijava je 23. ožujka 2023. godine, tj.15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na službenim stranicama Turističke zajednice Općine Smokvica i Općine Smokvica bez obzira na način dostave.

VIŠE NA POVEZNICI