SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:

Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
  

RAD SA STRANKAMA:


Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati

   
A A A

Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za uređenje dječjeg igrališta na čestici zemlje 9775 k.o. Smokvica u Brni.

 

Dokumenti za preuzimanje u *.pdf formatu:

Odluka o početku bagatelne nabave

- Troškovnik

- obrasci