SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20271 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 066, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr
EU fondovi i javna nabava: petra.tomasic@smokvica.hr 

A A A

OBAVIJEST

Ovime obavješćujemo zainteresirane da je u 2015. godini Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske sufinaciralo 80 % vrjednosti a Općina Smokvica 20 % vrijednosti projekte:

  • ”UREĐENJE PJEŠAČKE 1 TURISTIČKO POUČNE STAZE NA PODRUČJU OPČINE SMOKVICA”
  • ”REKONSTRIUKCIJA JAVNE RASVJETE U OPĆINI SMOKVICA PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 1 ZAŠTITE OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA”

PROGLAS