SLUŽBENA INTERNET STRANICA

OPĆINA SMOKVICA

KONTAKT INFORMACIJE:
Općina Smokvica
Smokvica 80
20272 Smokvica

RAD SA STRANKAMA:
Radnim danom
od 8:30 do 12:00 sati


Telefon:  020 831 033, 020 831 105
Fax: 020 831 033
E-mail: opcina.smokvica@du.t-com.hr
Načelnik: opcina.smokvica1@du.t-com.hr
Komunalno gospodarstvo: komunalni.redar@smokvica.hr
Računovodstvo: racunovodstvo@smokvica.hr 020 831 066
Pročelnica: procelnica@smokvica.hr

 

A A A

JAVNI POZIV

za predlaganje javnih priznanja Općine Smokvica

 

Ovime se pozivaju fizičke osobe, pravne osobe, udruge u ostale institucije da mogu podnijeti obrazloženi prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Smokvica, koja će se dodjeliti u prigodi proslave Dana Općine Smokvica i Gospe Kandalore, 2. veljače 2022. godine.

Javna priznanja Općine Smokvica su:

  • Počasni građanin Općine Smokvica
  • Nagrada Općine Smokvica za životno djelo
  • Godišnja naggrada Općine Smokvica
  • Zahvalnica Općine Smokvica

Obrazloženi prijedlozi se dostavljaju Općini Smokvica poštom ili osobno u ured Općine, a najkasnije do 10. siječnja 2022. godine.